HỘP MỰC HP 35A

Liên hệ

<table border=”0″ width=”100%” cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tbody>
<tr>
<td class=”colInfo1″ valign=”top” width=”30%”>Mã sản phẩm</td>
<td class=”colInfo2″ align=”center” valign=”top” width=”10″>:</td>
<td class=”colInfo2″><span class=”maso”>005</span></td>
</tr>
<tr>
<td class=”colInfo1″ valign=”top” nowrap=”nowrap”>Sử dụng</td>
<td class=”colInfo2″ align=”center” valign=”top” width=”10″>:</td>
<td class=”colInfo2″>Mực HP 35A dảnh cho máy HP 1005, 1006, M1536DNF CANON 3050,3100</td>
</tr>
<tr>
<td class=”colInfo1″ valign=”top” nowrap=”nowrap”>Bảo hành</td>
<td class=”colInfo2″ align=”center” valign=”top” width=”10″>:</td>
<td class=”colInfo2″>Đến khi hết mực</td>
</tr>
</tbody>
</table>

  • Bảo hành chính hãng 49computer
  • Lỗi là đổi mới trong vòng 1 tháng trên toàn quốc.

Xem thêm